soulmates

KOMPLEXNÉ
REKLAMNÉ KAMPANEAk v dnešnom svete chcete osloviť väčšie publikum zákazníkov, tak sa nevyhnete budovaniu značky prostredníctvom médií. Máte na výber z niekoľkých možností, od samotného online priestoru až po outdoor, či rádiové alebo TV spoty. Dôležité je si definovať, čo od svojej kampane očakávate. Spolu si prejdeme možnosti a navrhneme riešenia pre vás.

GOOGLE
ADWORDS KAMPANE

V dnešnej dobe ľudia nemajú chuť a hlavne nemajú čas pátrať po produktoch. Pomocou online reklamy im môžete uľahčiť cestu k vašim produktom alebo službám. Nastavíme vám reklamu tak, aby vás ľahko objavili. Hlavným cieľom digitálnej kampane je dostať ľudí na vašu webstránku. Zmysel to má vtedy, ak sa vám podarí prilákať kvalitných ľudí, ktorí majú potenciál premeniť sa na zákazníkov. Zvýšite tak predaj pomocou kvalitnej online kampane.

PREMENA FANÚŠIKOV
NA ZÁKAZNÍKOVNeberte na ľahkú váhu silu sociálnych sietí. Ak sa vám podarí získať si ľudí, ktorí dobrovoľne a často komunikujú alebo reagujú na vašu značku, vyhrali ste. V takom prípade stačí len vydať ten správny impulz, ktorý ich premení na zákazníkov. Treba už len správne načasovať vašu kampaň a fanúšik sa mení na zákazníka. Samotná kampaň funguje ako brand building, ktorý posilňuje stálosť zákazníka.

ZÍSKAVANIE INTERAKCIÍ
A INFORMÁCIÍ
O ZÁKAZNÍKOCH

Ak už máte ľudí na vašej webstránke, bola by chyba neudržať ich. Dajte im zaujímavý obsah, na základe ktorého vám budú ochotní dať svoje kontaktné údaje. Je to prvý krok k vytvoreniu vzťahu medzi vami a zákazníkom. Ak správne nastavíte túto komunikáciu, tak budete schopní cieliť svoj marketing a ponuky priamo na vašich zákazníkov.

ONLINE KAMPANE
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACHMáme na mysli reklamy na Facebooku, Instagrame, poprípade na YouTube. Prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach dokážete osloviť veľký počet potencionálnych zákazníkov. Kvalitne nastavený obsah reklamnej kampane na sociálnych sieťach vybuduje povedomie o značke, dokáže priamo presunúť zákazníkov na váš web a vytvoriť tak priamy predaj.

TELEVÍZIA,
RÁDIO, TLAČ

Medzi reklamné kanály je potrebné zahrnúť aj televízne, poprípade rádio spoty. Ich výhodou je možnosť masívneho zásahu širokého okruhu potencionálnych zákazníkov. Dôležité je spomenúť aj tlačovú reklamu, reklamu v časopisoch, novinách, firemných letákoch alebo brožúrach.

Kontaktný formulár

Späť na služby