soulmates

SOCIÁLNE
SIETESociálne siete sú veľmi dôležitým nástrojom na spájanie značky a zákazníka. Pomocou sociálnych sietí vytvárate vzťah medzi vami a vašimi zákazníkmi. Využívajú sa na budovanie pozitívneho imidžu a vzťahu medzi vami a publikom. Cieľom je dávať zákazníkom zaujímavý a vyhľadávaný obsah, vďaka čomu budú pravidelne navštevovať vaše stránky.

SPRÁVA
SOCIÁLNYCH SIETÍ

Na začiatku si definujeme našu komunikačnú a kreatívnu stratégiu. Tým získate mnoho nových fanúšikov, potencionálnych zákazníkov. Aktívnou komunikáciou zaujmete väčšie množstvo ľudí. Dôležité je upozorniť, že sociálne siete úzko súvisia aj so samotnou marketingovou stratégiou. Je dôležité nastavovať ich spoločne.

PODPOROVANIE
POVEDOMIA O ZNAČKESociálne siete sú pre firmy neodmysliteľnou súčasťou ich komunikácie so zákazníkmi. Ľudia totiž aktívne vyhľadávajú informácie o značkách práve na Facebooku, Instagrame či ostatných sociálnych médiách. Pre správne fungujúci marketing sú sociálne siete skvelým priestorom na budovanie značky, jej posilnenie na trhu.

BUDOVANIE
KOMUNITY

Pod budovaním komunity máme na mysli aktívnu komunikáciu s fanúšikmi. Obrovskou výhodou sociálnych sietí je to, že ste autentickými, ľudskými. A nielen vy, ale aj vaši zákazníci. Získavate tak priamo feedback prirodzenou formou. Dôležité je, venovať sa svojím profilom na sociálnych sieťach.

ORIGINÁLNY
OBSAHV dnešnej dobe je viac ako inokedy dôležité tvoriť kvalitný obsah, ktorý zaujme vašich fanúšikov. Na internete je toho už veľa a vytráca sa hodnota obsahu. Ľudia si začínajú vyberať, koho budú sledovať a koho zasa nie. Dôležité je, aby bola zachovaná výpovedná hodnota, kvalitné informácie, pútavý obsah a pekný dizajn.

ZÁKAZNÍCKY
SERVIS

Určite sa vám stane, že sa na vás budú zákazníci obracať prostredníctvom sociálnych sietí. Dobre nastavené automatické otázky, poprípade automatické odpovede vám poskytnú skvelú podporu voči fanúšikom. Prvotriedna starostlivosť, ktorú svojím klientom ponúknete je to, čo vás odlíši od konkurencie.

Kontaktný formulár

Späť na služby